POEZJOTONICZNIE

Masturbacje Brunona50 – mój tomik poezji chłopięcej*. Pisałem go w latach 1995-1998. Blog nazywał się jakoś dziwnie. Nie pamiętam teraz, ale pogrzebię w archiwum i sobie przypomnę.

Mężczyzna z broszką, wiersz ironizujący:

Wygłosiłem go osobiście. Prawdopodobnie po jakiejś dłuższej obstrukcji.

Podobnie jak następny poemat histeryczny:

Ciotka, scenka rodzajowa:

———
*poezja chłopięca – w moim przypadku pierwsze, dość śmiałe próby twórczości infosferycznej. Raczkowałem. Potem z poezji wyrosłem.